Leder
Robert Valslag
Skadesanering
Epost

Nestleder
Ann Jeanette Westrum
Renhold
Epost
 
   
Sekretær
Frank Ivar Aamo
Vakt

 
   
Styremedlem
Svein Ivar Stordalsvold
Private anlegg
  
   
Styremedlem
Kim Roar Dahl
Maskin
 
   
Styremedlem
Kjetil Helgesen
Bergverk

Styremedlem
Morten Dahl
Maskin
 
Styremedlem
Ingvild Sand
Leder, ungdomsutvalg
Renhold
 
   
Vara, styremedlem
Gunn K. Spilling
Leder, fagligpolitisk utvalg
Veg
 
   
Vara, styremedlem
Aslaug Synnøve Nilsen
Leder, studieutvalg
Asfalt og veivedlikehold
 
   
Vara, styremedlem
Ronny A. Buland
Leder, samferdselsutvalg
Private anlegg
 
   
Lederen av ungdomsutvalget tiltrer styret med fulle rettigheter, de andre lederne av utvalg møter med tale- og forslagsrett. De er også varamedlemmer til styret.