Avdeling 8 Midt-Norge har organisasjonsområde i Trøndelag.

Avdelingskontoret

Besøksadresse: Olav Tryggvasons gt 5, 7005 Trondheim veibeskrivelse

Servicekontor Steinkjer: Bomvegen 3, 7725 Steinkjer veibeskrivelse

Postadresse: Folkets hus, 7011 Trondheim
Telefon: 22 40 10 60
Epost: avd8@arbmand.no

Ansatte

Pål Sture Nilsen 
Distriktssekretær
902 41 016
pal.nilsen@arbmand.no
 
Kristian Killi Olsen 
Organisasjonsmedarbeider
908 86 129
kristian.olsen@arbmand.no
 
Nadja-Helena Rachløw 
Organisasjonsmedarbeider
906 05 046
nadja.rachlow@arbmand.no
Jan Marvin Athammer
Regionalt verneombud (anlegg)
977 90 619
jan.marvin.athammer@rvoba.no
Marte Martinussen (permisjon)
Organisasjonssekretær (Steinkjer)