Avdeling 6 Vest dekker Vestland fylke. Kontoret ligger i Bergen sentrum.

Avdelingskontoret

Sentralbord:
22 40 10 60

Epost:
avd6@arbmand.no

Post- og besøksadresse:
Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, 4.etg.  

> Avdelingsstyret
> Ungdomsutvalget
> Studieutvalget
> Samferdsel- og næringspolitisk utvalg
> Vaktgruppen
> Bergen Rengjøringsklubb

Ansatte

Torbjørn Reigstad
Distriktssekretær
926 17 777
torbjorn.reigstad@arbmand.no
Annie Eliassen Vårdal
Organisasjonsarbeider
920 98 916
annie.vaardal@arbmand.no
Annicke R. Nordvik
Kontorsekretær
951 63 032
annicke.nordvik@arbmand.no
Lene Vikan
Kontorsekretær
468 79 832
lene.vikan@arbmand.no
Jan Ove Jørmeland
Regionalt verneombud anlegg (Hordaland)
918 05 949
jan.ove.jormeland@rvoba.no
Johnny Gotteberg
Reginalt verneombud anlegg (Sogn Og Fjordane)
908 90 389
johnny.gotteberg@rvoba.no

 

NAF Avd.6 Vest’s Styresamling, år 2014, Foto: Lene Vikan