ernas-side

Vi har sett en trend i Norge der utenlandske bedrifter vinner store anleggskontrakter som er blitt lagt ut på anbud. Mange av våre medlemmer har vært urolige for denne utviklingen på grunn av risikoen for sosial dumping, og hvordan det skal påvirke egen arbeidssituasjon. Jeg har ingen problemer med å forstå at arbeidsfolk blir bekymret i tider da arbeidsledigheten er stigende. Den blåblå regjeringens politikk påvirker, og det blir stadig flere midlertidige ansatte og en mindre andel med fast jobb.

Dessverre er det slik at norske og utenlandske bedrifter ikke konkurrer med samme vilkår i praksis. Norske bedrifter er pålagt å betale for reiseutgifter, samt kost og losji. Dette fordi norske bedrifter sender arbeidsfolk til ulike anlegg rundt omkring i landet. Utenlandske bedrifter ansetter direkte på det enkelte anlegg, noe som fører til at norske bedrifter ikke vinner anbud, fordi den totale kostnaden blir høyere.

erna-hagensen-leder-i-forbundet-bilde

Det viktigste verktøyet vi har for å motarbeide sosial dumping og skape et trygt arbeidsliv i Norge, er økt organisering og oppretting av tariffavtaler. Derfor er det gledelige nyheter at vi har lykkes i å rekruttere mange nye medlemmer i de utenlandske bedriftene som har vunnet anbud. De siste månedene har vi fått hundrevis av nye medlemmer fra Portugal, Sveits og Spania. En høyere organiseringsgrad blant arbeidsfolk i de utenlandske bedriftene bidrar til å demme opp for sosial dumping i bransjen. Jeg vil gi en stor takk til våre ansatte og tillitsvalgte som har klart å organisere så mange utenlandske arbeidstakere, og opprettet tariffavtaler.

Kampen mot sosial dumping er en fanesak for forbundet. Våre medlemmer, og spesielt noen av bransjene vi representerer, er svært utsatt for sosial dumping. Ved å øke rekrutteringen blant innvandrere, og alltid kjempe for at arbeidsfolk får gode lønnsforhold, sterke rettigheter og verdigheten de fortjener, er vi et godt stykke på vei. Vi må hele tiden lete etter og utvikle tiltak som bidrar til at vi klarer å fjerne sosial dumping i bransjene vi representerer.

Vårt mål er å skape like konkurransevilkår, samt gode og trygge arbeidsplasser. Det klarer vi ikke alene. Vi må ha en regjering som er villig til å iverksette nødvendige tiltak mot sosial dumping. Regjeringen må skjønne viktigheten av å ha norske anleggsbedrifter i framtida.

Vår grunnfilosofi er rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidsfolk.