LO Stat, YS Stat og Unio leverte i dag de økonomiske kravene i årets tariffoppgjør. De krever særlig likelønnsløft, et generelt tillegg til alle og midler til både sentrale og lokale forhandlinger.

De tre organisasjonene mener at regjeringen må bidra med friske midler til sentrale selektive tiltak på likelønn. I kravet er dette tallfestet til 0,25 prosent på årsbasis. De tre hovedsammenslutningene, med nærmere 100 000 medlemmer, mener at arbeidsgiver i årets tariffoppgjør bør vise vilje til å bøte på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

– Dette er et spørsmål om verdsetting. Kvinner tjener fortsatt bare 92 prosent av menns lønn i staten. Nå har vi snakket nok – tiden er inne for å handle, sier lederen i LO Stat, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen i YS Stat og Arne Johannessen i Unio.

I de økonomiske kravene fokuseres det også på at årets oppgjør må bidra til å minske forskjellen på privat og statlig sektor. Denne forskjellen er nå på 112 000 kroner, etter en økning på 12 000 kroner siste tariffperiode. LO Stat, YS Stat og Unio mener den økte lønnsforskjellen mellom staten og privat sektor fører til at staten taper i kampen om å beholde og rekruttere de best kvalifiserte arbeidstakerne.

De tre slår fast at de ønsker at lønnsmidlene skal fordeles gjennom et stort generelt tillegg, sentrale justeringer og avsetninger til lokale forhandlinger.

Kravene:

  • Et generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai:
    Lønnstrinn 1-45: 9 000 kroner
    Lønnstrinn 46-80: 2,5 prosent
    Lønnstrinn 81-95:18 000 kroner
  • Sentrale justeringer: 1,5 prosent med virkning fra 1. juli
  • Lokale forhandlinger: 0,5 prosent med virkning fra 1. august

Fristen for forhandlingene i staten er ved midnatt 30. april. Skulle partene ikke komme til enighet, går oppgjøret til mekling.

For nærmere informasjon, kontakt Tone Rønoldtangen, LO Stat, tlf. 930 05 183