På forbundstyremøte 9. desember 2009 ble ungdomsutvalget supplert med June Kathrine Karlsen og Trine Berg.

De erstatter Helga Perander og Lars Børre Wangen.

Det nye sentrale utvalget består av Trine Berg, June Kathrine Karlsen, Anders Hamre Sveen, Ante Nylund og Elin Andrea Antonsen Brurok.

Utvalgets ledes av ungdomssekretær Ulf-Terje N. Eliassen.