Valgkampen er for lengst i gang – i dag la LOs samfunnspolitiske avdeling fram et notat om partienes arbeidslivspolitikk.

Bør vi ha mer marked og mindre fagbevegelse? Det er et av hovedspørsmålene som blir stilt. LOs samfunnspolitiske avdeling har sammenliknet partienes partiprogram og praksis i inneværende stortingsperiode, og fokuserer på den «direkte» arbeidslivspolitikken. Det har resultert i et samfunnsnotat som blir bakteppe for debatten. Valgkampåret 2013 er dermed i gang for fullt.

Den viktigste forklaringen på at de nordiske landene har større økonomisk likhet, høy produktivitet og mer robust sysselsetting, skyldes at fagbevegelsen har stor innflytelse i styring av arbeidslivet, mener LO.

Skulle Frps programformuleringer for arbeidslivet og Høyres tenkning bli fulgt opp i praksis, vil mye av dette bli svekket. Maktbalansen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vil bli forskjøvet; økonomi og arbeidsliv vil fungere dårligere for folk flest, og særlig for de lavest lønte, mener LO.

 

Les notatet og hele saken i Frifagbevegelse