Er du usikker på hvem som skal gjøre hva i fagforeningsstyre/klubbstyre?
Her er kurset som klargjør hvem som har ansvar for hva i fagforening/klubb.

KURSINNHOLD:

Etter endt kurs skal deltakeren:

  • Kjenne til ulike roller og arbeidsoppgaver i et styre
  • Ha drøftet prinsipper for arbeidsdeling og samhandling i styre
  • Noen viktige lover og avtaler
  • Kjenne til noen kjøreregler for saksbehandling
  • Ha noe trening i å skrive en enkel protokoll fra et foreningsmøte
  • Kunne utarbeide en enkel handlingsplan for et foreningsstyre
  • Møteledelse og avstemningsregler

GJENNOMFØRING:

Modulen gjennomføres over 2 dager, 2. – 3. mai fra kl. 09.00 – 16.00

SØKNADSFRIST: 10. april

KURSSTED: Nortura Hærlands lokaler på Hærland

http://www.aof.no/ostfold/medlem-og-tillitsvalgt/moto—nye-tillitsvalgte/247665/kurs

For nærmere informasjon, ta kontakt med Trine Jørgensen –

telefon 916 46 395 eller mail.: trine.jorgensen@aof.no

Relatert bilde