NAV, NHO og LO har samarbeidet om tydeligere retningslinjer for hva som skal til for å ha rett til dagpenger ved permittering. Nå er det nye rundskrivet klart.

Etter en del utfordringer rundt enkeltsaker i høst, inviterte Arbeidsdepartementet NAV, LO og NHO til å gå gjennom praktiseringen av regelverket for dagpenger ved permittering. De nye retningslinjene gjelder fra 1. februar og tydeliggjør hvordan søknader om dagpenger skal behandles.

–  Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med partene, og mener vi har fått et tydeligere rundskriv. Dette vil være en god hjelp for våre saksbehandlere, slik at vi kan sikre en likere og mer forutsigbar praksis, sier direktør i NAV, Kjersti Monland.

NAV, LO og NHO har også blitt enige om å presisere kravene til dokumentasjon fra arbeidsgiveren. Dette vil bidra til å sikre lik praksis på tvers av fylkesgrenser og en større forutsigbarhet. Dette er noe partene har vært opptatt av.

–  Vi er meget fornøyd med det trepartssamarbeidet som har vært i saken. Takket være god dialog med Arbeidsdepartementet, NAV og NHO foreligger det nå retningslinjer som vil korrigere en praksis som vi har opplevd som svært lite forutsigbar, sier nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken. 

 

Les mer hos NAV