Fra 1. januar 2018 blir det innført en ny læreplan for vektere. For ordensvakter gjelder den gamle ordningen for opplæring inntil videre.

Etter at justisminister Per-Willy Amundsen ba Politidirektoratet (POD) stanse den nye opplæringsplanen for ordensvakter, og samtidig ba om en snarlig vurdering om utsettelsen også burde gjelde de nye utdanningskravene for vekterne, har det vært stor uro i sikkerhetsbransjen.

Så du disse sakene?

I går innkalte justisministeren til møte med partene i saken. Det var Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel – som organiserer vekterne og deres arbeidsgivere – og det var Fellesforbundet og NHO Reiseliv – som organiserer dørvakter som er ansatt på det stedet de jobber, såkalt i egen regi, og deres arbeidsgivere.

Dårlig kommunikasjon

Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel ble rasende da de fikk vite om justisministerens ordre til POD gjennom Dagbladet. Under møtet går spurte forbundsleder i Arbeidsmandsforbundet; Erna Hagensen, hvorfor denne utsettelsen kom nå så nærme 2018.

– Vi var jo veldig bekymra over at den jobben vi har gjort skulle bli stanset. Og vi lurte på begrunnelsen, sier hun.

Ifølge Hagensen var svaret at hovedgrunnen var at Fellesforbundet og NHO Reiseliv hadde reagert på at de ikke hadde vært involvert i prosessen med å utarbeide de nye reglene for opplæring, selv om ordensvaktene er deres medlemmer.

Det bekrefter Ole Michael Bjørndal, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.

– Etter høringsrunden som var i 2012 sluttet alle som ikke jobber i eller med vekterbransjen å bli involvert i denne prosessen; reiselivet, festivaler og kulturlivet. Det mener vi er svært uheldig, og vi mener begge parter må høres, særlig hva gjelder innhold og størrelse på utdanningskravene. At andre skal bestemme hva våre bedrifter og ansatte skal ha som opplæringskrav, det blir helt feil, sier han.

Det har Erna Hagensen forståelse for.

– Jeg har forståelse for at de reagerer på å ikke bli involvert. Samtidig som det er litt rart at man snakker ned utdanningen til dørvaktene. De har fått redusert antall timer allerede, og dørvakter er like mye utsatt for vold og trusler som vekterne.

Men det viktigste for Hagensen og Arbeidsmandsforbundet er at de nye kravene til opplæring av vekterne ikke blir stanset.

Overdimensjonert timeplan

Mens Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel fikk vite om justisministeren beskjed til POD gjennom media, fikk NHO Reiseliv vite om de nye kravene til opplæring av ordensvakter da selgere begynte å ringe medlemsbedriftene for å selge kurs etter de nye reglene.

– Bedriftene våre fikk hakeslepp, forteller Bjørndal.

Det er flere grunner til at NHO Reiseliv protesterte da de ble kjent med de nye opplæringsreglene.

– På flere utesteder i de største byene er det vanlig med egenvakthold, men mange leier også inn vektere fordi det er lett tilgjengelig. Svært mange steder i Norge er derimot tilgangen på vektere vanskelig. Dessuten vil man ikke miste den lokale kunnskapen som dørvaktene har, sier Bjørndal.

De økte kostnadene ved å sende egne dørvakter på 120 timers kurs istedenfor dagens krav om 25 timer, hadde også blitt en stor utfordring for mange av bedriftene i NHO Reiseliv.

– For mange vil kostnadene til utdanningen bli høyere enn det de betaler dørvaktene i lønn. De aller fleste dørvakter er deltidsansatt, og jobber gjerne forbindelse med helger. For mange ville da løsningen blitt å si opp ordensvaktene og leie inn dyre vektertjenester. Slik går ut over både ansatte og muligheten til i det hele tatt å drive stedet, forklarer han.

I tillegg mener NHO Reiseliv at den nye læreplanen som forelå ikke var i tråd med høringen i 2012, og heller ikke de antall timene som POD skisserte i 2014, nemlig 32 timer med kurs for dørvakter.

– Så kom det plutselig en læreplan på 120 timer. Det er fullstendig overdimensjonert, sier Bjørndal.

– Har dørvakter mindre behov for opplæring enn en vekter som jobber i samme jobb?

– Svært mange av våre selskap har dørvakter med solid erfaring i yrket. Det er mange ting som kommer med erfaring som man ikke trenger formell utdanning på. Vi og våre bedrifter er veldig opptatt av de ansattes sikkerhet, men mener det må være forholdsmessig klokt det som foreligger.

Veien videre

Nå skal Justisdepartementet ta initiativ til en oppfølgingsrunde av krav til opplæring av dørvaktene, der alle fire parter skal inviteres med i prosessen.

– Hva synes NHO Reiseliv er en passende omfang for opplæring av ordensvakter?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere det på stående fot, det er ikke jeg som sitter med fasiten på det, sier Bjørndal.

Men legger til:

– Det som ble forespeilet fra POD i 2014, på 32 timer, rundt det er et fornuftig nivå. Dagens ordning med 25 timer fungerer jo allerede godt for festivaler, utesteder og studentsteder. Ved utarbeidelsen av nytt pensum er det altså ikke nødvendig med for mye Møller’s tran.

Erna Hagensen mener partene må kunne klare å finne en praktisk løsning.

– Det vil jo bli rart hvis dørvakter som jobber side om side har så forskjellig utdanning alt ettersom de er innleide vektere eller ansatt på stedet. Men hvis NHO Reiseliv og Fellesforbundet er happy med kortere utdannelse på dørvakter i egen regi, da skal ikke vi lage noen stor sak av det. Det er deres medlemmer, konkluderer hun.

Bjørndal på sin side er glad for signalene fra justisministeren om at de nye kravene til opplæring av ordensvakter i egen regi blir stanset. Og gir samtidig honnør til Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel.

– De har gjort en bra jobb med vekterutdanningen. At den går som planlagt er bra. Vi er ikke opptatt av utdanningen til vekterne. Vi er opptatt av gode og fornuftige rammevilkår for norsk reise- og kulturliv, avslutter han.

Pressemelding fra Justisdepartementet

I ettermiddag, fredag 8. desember, kom følgende pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet: Læreplanen for ordensvakter settes på vent

Fra 1. januar 2018 blir det innført en ny læreplan for vektere. For ordensvakter gjelder den gamle ordningen for opplæring inntil videre.

– Et krav om opplæring på 120 timer for ordensvakter er for høyt. Vi må se på dette på nytt. Timeantallet må ned. Derfor settes endringene som opprinnelig skulle skje fra 1. januar 2018 på vent, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Dagens ordning for opplæring av ordensvakter vil derfor gjelde også etter 1. januar 2018, frem til ny læreplan er på plass. For vekteropplæringen vil endringene gå som planlagt.

Justis- og beredskapsministeren har møtt representanter fra NHO Service og Handel, NHO Reiseliv, Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet i forbindelse med etablering av ny læreplan for ordensvakter.

Før ny læreplan for ordensvakter fastsettes skal Politidirektoratet konsultere berørte parter.