Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har tatt frem en ny veileder der du finner informasjon om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og hvordan du går fram for å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår. Du finner også maler og verktøy som hjelper deg i dette arbeidet.