Vi søker en dyktig og engasjert person til den utfordrende stillingen som distriktssekretær i avdeling Nordland. Distriktssekretæren leder forbundets daglige arbeid i fylket og oppgavene spenner vidt, fra utadrettet representasjon, organisasjonsbygging og oppfølging av medlemmer og bedrifter til oppfølging av avdelingens styre og behandling av tvistesaker.

Avdelingskontoret ligger i Mo i Rana. Kontorplasseringen for distriktssekretæren vil bli vurdert som del av rekrutteringsprosessen og Bodø kan være aktuelt. Forbundet har til sammen fire stillinger i fylket, hvorav en er regionalt verneombud. Distriktssekretæren er bindeledd mellom avdelingen og forbundet sentralt og er administrativt underlagt forbundets organisasjons- og personalsjef. 

Arbeidsmandsforbundet har god medlemsvekst i Nordland. Her ligger det gode muligheter for den rette person til å videreutvikle forbundets posisjon og styrke.

Les hele stillingsannonsen her.