Foto: Line LuktvassliI


Bedrifter som utfører trafikkregulerende arbeid har fått en egen tariffavtale. Det skjer etter enighet mellom LO og NHO, sammen med Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel.

Den nye tariffavtalen vil regulere lønns- og arbeidsforholdene for bedrifter som utfører trafikkregulerende arbeider, samt sikringsoppgaver tilknyttet arbeid i og ved trafikkerte miljø. Overenskomsten gjelder ikke for bedrifter med annen kjernevirksomhet som utfører trafikkregulerende arbeider i egen regi, f.eks. entreprenører som har egne ansatte som utfører slikt arbeid. Det er også presisert av overenskomsten ikke gjelder for virksomheter som hovedsakelig driver med utleie av maskiner og utstyr.  

Den nye tariffavtalen er opprettet med virkning fra 1. januar 2023. Partene hadde tidligere inngått en midlertidig protokoll som gjaldt på dette området. Den protokollen vil ikke bli videreført som følge av at det nå er opprettet en egen tariffavtale. 

Den nye tariffavtalen ligger her.