Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter har blitt justert.

 
Nye minstelønnssatser er som følger:

Arbeidstakere over 18 år: kr 216,04
Arbeidstakere under 18 år: kr 165,05

Tariffnemndas vedtak om oppjustering av satsene som trer i kraft 15.06.