Nå får du som er medlem, og din familie, rabatt på tannhelseforsikring gjennom LOfavør. Forsikringen gir deg og din familie økonomisk trygghet og vil kunne bidra til å redusere risikoen for alvorlige sykdommer. Du kan tegne tannhelseforsikringen her.

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlingsbehov som måtte oppstå. For eksempel ordinære fyllinger, skifte av fyllinger, trekking av tenner, rotfylling, innsetting av broer, kroner eller implantater. 

Din medlemsfordel
•Rabatt på tannhelseforsikring til deg og din familie

Forsikringen kan tegnes av alle mellom 18 og 70 år. Du velger forsikringen som passer deg ut ifra behov, ønsker og økonomi.

Perle – medlemspris kr. 52 per måned
Egnet for aldersgruppen 18 – 30 år. I denne aldersgruppen er det erfaringsmessig ikke behov for større inngrep.
•Dekker behandlinger opp til kr. 10 000 per år
•Egenandel kr. 500 per skadetilfelle

Gull – medlemspris kr. 124 per måned
Hovedsakelig tilpasset aldersgruppen 30-50 år
•Dekker behandlinger opp til kr. 20 000 per år
•Egenandel kr. 500 per skadetilfelle

Platina – medlemspris kr. 160 per måned
Tilpasset aldersgruppen + 50 år og for de som ønsker litt ekstra sikkerhet
•Dekker behandlinger opp til kr. 40 000 per år
•Egenandel kr. 500 per skadetilfelle

Om forsikringen

  • Du kan bruke hvilken tannlege du vil. Så lenge tannlegen er medlem av Den Norske Tannlegeforening
  • Tannlegen velger behandlingen du skal ha
  • Ingen referansepriser på verken behandling eller preparater
  • Samme pris for samme produkt, uansett alder
  • Akuttbehandling er dekket i hele Skandinavia
  • Tannhelseforsikring krever ikke helseskjema, tannstatusskjema eller egenerklæringsskjema
  • Du må gå til årlig kontroll, som ikke dekkes av forsikringen
  • Ved en skade kan det ikke ha gått mer enn 15 måneder siden siste kontroll
  • Lider du av sjeldne medisinske sykdommer, hvor behandling, fullt ut eller delvis, refunderes av Helfo, vil ikke denne forsikringen være like hensiktsmessig som for en med normal tannhelse.
  • Forsikringen dekker ikke kostnader knyttet til behandling av visdomstenner

Dette er kun et utdrag. For fullstendig informasjon gå til Norsk Tannhelseforsikring

Vi har valgt Norsk Tannhelseforsikring som vår samarbeidspartner
Norsk Tannhelseforsikring er det første selskapet i Norge som tilbyr en fullverdig forsikring, som sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med undersøkelser hos din tannlege. Etter bil, er tannlegen den største uforutsette utgiften i familieøkonomien. Tannhelseforsikringen utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordninger som gis av det offentlige. Hele 140 000 nordmenn har ikke råd til tannbehandling.