Et enstemmig representantskap i LO Stat valgte i dag Tone Rønoldtangen og Eivind Gran til henholdsvis leder og nestleder i LO Stat.

Tone Rønoldtangen (56) kommer fra Norsk Tjenestemannslag, der hun har vært hovedkasserer de tre siste årene, mens Eivind Gran (52), som også er medlem av Norsk Tjenestemannslag, kommer fra vervet som forbundssekretær i Musikernes Fellesorganisasjon.

Det var i høst at det ble klart at LO Stat måtte finne ny toppledelse, da Morten Øye varslet at han ønsket å gå av som leder ved oppnådd pensjonsgrense 60 år denne våren. Samtidig ble nestleder Tone Sønsterud valgt inn på Stortinget fra Hedmark, og måtte også erstattes.

Valgene gjelder fra 1. april, men det er ventet at avtroppende leder Morten Øye vil fungere som rådgiver i deler av tariffoppgjøret som venter. Av rent tekniske årsaker ble han derfor valgt som sekretær i LO Stat fram til han går av med pensjon senere i vår.

Les mer hos LO Stat