Norsk Arbeidsmandsforbunds forbundsstyre vedtok 23. november en politisk uttalelse for å gjøre bergindustrien mer attraktiv for kommunene.

Kommunene har ment at det bør illegges en egen minaralavgift for den belastingen slik drift medfører. Norsk Arbeidsmandsforbund mener det vil kunne bidra til at vi priser oss ut av det internasjonale marked.

Derimot foreslår forbundsstyret at selskapskatten omgjøres slik at kommunene som har ulemper med denne industriformen kan få kompensasjon og at bedriftene slik sett skatter av overskudd.

Norge ligger etter de andre nordiske land når det gjelder å legge til rette for økt bergindustri. Hovedfokuset har lenge vært kun på olje og gass. Men etterspørselen etter mineraler er stor på verdensbasis. Med en mer offensiv politikk som legger til rette for økt utvinning vil Norge kunne hente ut store verdier.

Forbundsstyrets uttalelse om bergindustrien