«NTL støtter dørvaktenes kamp for ordnede lønns- og arbeidsforhold. Dørvaktene gjør en viktig jobb for å holde utelivet trygt og ønsker tariffavtale for å få medbestemmelse over arbeidssituasjonen. Dørvaktenes kamp er en viktig kamp for ordnede lønns- og arbeidsforhold generelt og spesielt i en bransje med få tariffavtaler som utelivsbransjen. 

Arbeidsgiverne i Youngstorget Vertskap har vist at de ikke respekterer den norske arbeidslivsmodellen når de avviser kravet om tariffavtale. Dette er uakseptabelt, og vi mener det er en selvfølge at folk som jobber som dørvakter også skal ha skikkelige arbeidsforhold.»