kameraNorsk Arbeidsmandsforbunds uttalelse vedrørende kampanjen rettet mot G4S:  

Norsk Folkehjelp, Fagforbundet, Palestinakomiteen og andre organisasjoner har en pågående kampanje mot sikkerhetsselskapet G4S. I følge kampanjens facebookside krever de at G4S trekker seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, og stanser leveranser til israelske fengsler.

Norsk Arbeidsmandsforbund forventer at ethvert internasjonalt selskap, slik G4S er, drifter og opererer i tråd med internasjonale konvensjoner og vedtak, og ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene.

Kampanjen oppfordrer blant annet til boikott av tjenester fra G4S i Norge. Norsk Arbeidsmandsforbund mener at slik boikott av G4S i Norge ikke er riktig virkemiddel i denne sammenheng. Boikotten vil ramme mange av våre medlemmer med full tyngde, uten at det vil bidra til nødvendig endring.

Norsk Folkehjelp har understreket ovenfor oss at kampanjen er rettet mot G4S og ikke de ansatte. Allikevel er det flere av de norske G4S-ansatte som har opplevd trakassering på grunn av kampanjevirksomheten. Norsk Arbeidsmandsforbund mener dette er uakseptabelt og sterkt beklagelig.