Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Gjennom flere landsmøteperioder har Norsk Arbeidsmandsforbund gitt langsiktig økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid.

Her kan du lese årsrapporten for prosjektene Norsk Arbeidsmandsforbund er involvert i. 

I mai 2019 vedtok landsmøtet en årlig bevilgning på 250.000 kroner for den nye landsmøteperioden til Norsk Folkehjelp solidaritetsarbeid i Sør-Afrika. Samarbeidet er særlig konsentrert om rettighetene til dem som er berørt av gruveindustrien og slumbeboerne som har organisert seg i kampen for bedre levekår og et verdig sted å bo.

For dem som lever i ekstrem fattigdom i Sør-Afrika, er hverdagen allerede svært vanskelig. Så kom pandemien, med strenge smitteverntiltak. Mange slumbeboere og hjemløse har mistet de få inntektene de hadde. Sør-Afrika er et av landene i verden med størst ulikhet, og pandemien har gjort de underliggende politiske og økonomiske svakhetene mer synlige. Støtten fra Norsk Arbeidsmandsforbund er derfor viktigere enn noen sinne.