Lørdag 13.mai 2023 valgte landsmøtet ny forbundsledelse, forbundsstyre og landsstyre. Brede Edvardsen ble valgt til forbundsleder. 

Forbundsleder
Brede Edvardsen, avd.1 Renhold

Nestleder
Arne Presterud, avd.6 Private Anlegg

Organisasjonsleder
Jonny Olafsen, avd.5

Forbundssekretær
Frode Engen, avd.5 Maskin
Terje Mikkelsen, avd.7 Vakt
Trine Wiig, avd.2 Renhold
Frank Toks, avd.214 Bergindustrien

Ungdomssekretær
Ingrid Tollefsen, avd.8 Vakt

Forbundsstyret
Brede Edvardsen, forbundsleder
Arne Presterud, nestleder
Jonny Olafsen, organisasjonsleder
Terje Mikkelsen, forbundssekretær
Frode Engen, forbundssekretær

Cato Harring Uhlmann………………………avd.1 Bom, bru, tunell
Ronny Arthur Olsen………………………….avd.2 Private Anlegg
Irene Skuggen Olsen…………………………avd.3 Renhold
Kenneth Jensen…………………………….…avd.4 Private Anlegg
Jarle Røksund……………………………….…avd.5 Asfalt
Knut-Johannes Berg…………………..…….avd.6 Vakt
Inge Ramsdal…………….…………………….avd.7 Private Anlegg
Ann Jeanette Westrum……………………..avd.8 Renhold
Øystein Sedolf Pedersen……………………avd.9 Bergindustrien

Vara Forbundsstyret
Trine Wiik………………………………………….forbundssekretær
Frank Toks…………………………………………forbundssekretær
Ole-Johnny Zeylon………………………….….avd.1 Bergindustrien
Harald Grønskar…………………………………avd.2 Vakt
Karin Krause-Hansen………………………….avd.3 Bergindustrien
Jonny Jensen…………………………………..…avd.4 Asfalt
Jon Espen Holt………………………………..…avd.5 Skadedyr
Helene Klementsen Domaas…………….….avd.6 Vakt
Sylwia Karpinska……………………………..…avd.7 Renhold
Frank Ivar Aamo…………………………………avd.8 Vakt
Jørgen Kaasen Frantzen………………………avd.9 Bergindustrien

Landsstyret

Åsmund Teigum Næss……………….…….….avd.1 Maskin
Solveig Samuelsen………………………………avd.1 Renhold
Dan Christian Torres Legaspi……………….avd.2 Vakt
Kira Stang…………………………………………..avd.2 Vakt,
Gustav Landsverk………………………………..avd.3 Kystverket
Lijana Kriksciunaite……………………………..avd.4 Renhold
Ole Andreas Magerøy……………………………avd.5 Private Anlegg
Kjell Ove Fossmark……………………………….avd.6 Private Anlegg
Hamed Said Hassen………………………………avd.6 Renhold
Stian Ollila……………………………………………avd.7 Bergindustrien
Margrethe Hadland……………………………….avd.7 Maskin
Morten Dahl………………………………………….avd.8 Asfalt
Tor Ivar Strøm……………………………………….avd.8 Maskin
Mailinn Kjellmann Larsen……………………….avd.9 Bergindustrien
Linda Vassdal…………………………………………avd.142 Maskin
Silje Amalie Kobbeltvedt………………………….avd.7 Vakt

Vara Landsstyret
Knut Erik Andersen……………………………………………..avd.1 Maskin
Cathrine Siro……………………………………………………….avd.1 Fritidsanlegg
Mohammad Tanveer…………………………………………….avd.2 Parkeringsbetjent
Kenneth Weiby……………………………………………………avd.2 Anlegg
Knut Arne Ramsvik………………………………………………avd.3 Asfaltarbeid og veivedlikehold
Monica Bolli………………………………………………………..avd.4 Bergindustrien
Lina Lund……………………………………………………………avd.5 Skadedyr
Hege Kristine Mjelde……………………………………………avd.6 Vakt
Kim Hæggernes……………………………………………………avd.6 Vakt
Olav Terje Sæter…………………………………………………..avd.7 Privat Anlegg
Connie Ravndal……………………………………………………avd.7 Private Anlegg
Torbjørn Størvold…………………………………………………avd.8 Maskin
Ivar Stamnes………………………………………………………..avd.8 Bergindustrien
Maria Seljesæther…………………………………………………avd.9 Asfaltarbeid og veivedlikehold
Monica Sulebakk…………………………………………………..avd.3 Renhold
Jan Erik Hellebust…………………………………………………avd.3 Bergindustrien