Norsk Arbeidsmandsforbund slutter opp om Handel og Kontor sitt krav om å videreføring av tariffavtalene ved Expert Norge.

Elektrokjeden Expert har meldt seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og nekter å videreføre den kollektive tariffavtalen de har hatt frem til nå. Fra 1. april er det ikke lenger tariffavtaler i Experts varehus – noe som umiddelbart gir store og dramatiske konsekvenser for de ansatte. Med dette har bedriften stilt seg utenfor det organiserte arbeidslivet og skapt utrygghet for sine ansatte.

Arbeidsmandsforbundet Erna HagensenNorsk Arbeidsmandsforbund støtter Handel og kontors kamp for at ansatte i Expert skal ha forutsigbare lønns- og arbeidsforhold med blant annet avtalefestet pensjon fra 62 år og femte ferieuke, forankret i landsomfattende tariffavtaler. Det er et grunnleggende krav i dagens samfunn å sikre de ansattes rettigheter og krav til medbestemmelse. Bonusordninger som alternativ til tariffestede lønns- og arbeidsvilkår er uakseptabelt og må bekjempes med alle midler.

Norsk Arbeidsmandsforbund gir derfor Handel og kontor sin fulle støtte i deres kamp for grunnleggende faglige rettigheter og bruk av de virkemidler som er nødvendig for å verne om sine medlemmer for et organisert og seriøst arbeidsliv.

Erna Hagensen
Forbundsleder
Norsk Arbeidsmandsforbund