Forbundsleder Erna Hagensen og generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp signerte samarbeidsavtale om internasjonal solidaritet i Sør-Afrika (Foto: Betzy A K Thangstad)

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Folkehjelp inngår samarbeidsavtale om internasjonal solidaritet i Sør-Afrika i 2018. NAF bidrar med 175 000 kroner til programstøtte, politisk påvirkningsarbeid og organisatorisk arbeid.

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund synes vinklingen med politisk påvirkningsarbeid er spennende.

–Det er helt nytt for oss, vanligvis bevilger vi bare økonomisk. For oss er det også viktig å lære arbeidsfolk om hvordan demokratiet kan fungere, at de har innflytelse på egen arbeidssituasjon, sa Hagensen under signeringen.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Folkehjelp deler sterke tradisjoner for internasjonal solidaritet. Gjennom flere landsmøteperioder har Norsk Arbeidsmandsforbund gitt langsiktig økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid.

Avtalen støtter Norsk Folkehjelps Norad landprogram i Sør-Afrika med fokus på arbeidet til de to partnerorganisasjonene  Alternative Information Development Centre (AIDC) og Abahlali baseMjondolo.

–Vi er veldig glade for avtalen. Våre 12.000 medlemmer er få i forhold til det kollektivet vi får, når vi jobber sammen med dere, sa generalsekretær Henriette K. Westhrin da hun signerte samarbeidsavtalen.

–Når vi får en god link mellom de forbundsvise avtalene og de partnerne vi har ute, så styrker det samarbeidet med partnerne. Når forbundene er med på besøk, gir det arbeidet vårt også mer tyngde, sa Westhrin.

Her kan du lese mer om solidaritetsarbeidet i Sør-Afrika.