Forbundsleder Anita Johansen er fornøyd med å få på plass en samarbeidsavtale med Antirasistisk Senter. Fra venstre: Forbundsleder Anita Johansen, rådgiver Maria Wasvik (Antirasistisk Senter) og seniorrådgiver Vivian Sørensen (Antirasistisk Senter) .

Norsk Arbeidsmandsforbund og Antirasistisk Senter signerte i går en samarbeidsavtale for 2020-2023. Formålet er arbeid mot høyreekstremisme i Norge. Norsk Arbeidsmandsforbund vil bidra med 20 000 kroner årlig.

-Kampen mot høyreekstremisme er dessverre fortsatt veldig aktuelt i Norge. De høyreekstreme gir grobunn til holdninger og hverdagsrasisme som direkte påvirker våre medlemmer, sier forbundsleder Anita Johansen. 

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.

-Kampen mot høyreekstreme og rasisme griper rett inn i kjerneverdiene i fagbevegelsen, mener Johansen.

Rådgiver Maria Wasvik og seniorrådgiver Vivian Sørensen fra Antirasistisk Senter er ansvarlige for prosjektet. Wasvik er godt fornøyd med å ha Norsk Arbeidsmandsforbund på laget. Hele 14 LO-forbund er med på samarbeidsavtalen og bidrar med finansiell støtte til prosjektet.

-Det er av enorm betydning, både fordi det gjør det mulig for oss å jobbe tett og systematisk med et problem som vokser foran øynene våre, men aller mest fordi det viser en utrolig viktig bredde i engasjementet, sier Wasvik. 

I tillegg til arbeidet som Antirasistisk Senter fører for å avdekke, dokumentere og drive opinionskamp mot høyreekstremisme, vil de også stille seg til disposisjon overfor forbundene når det gjelder å holde foredrag og innledninger på møter og konferanser.