I dag ble det holdt forbundsstyremøte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Ut fra en samlet vurdering av de innkomne innspillene fra tariffkonferansen anbefaler forbundsstyret representanter i LOs representantskap om å stemme for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger. Forbundsstyret mener at denne oppgjørsformen best ivaretar medlemmenes prioriterte interesser og gir best mulighet for oppnåelse av medlemmenes fremsatte krav.

Her kan du lese hele vedtaket