Foto: Digitaltmuseum.no/Anno Domkirkeodden, Digitaltmuseum.no/Ing./Anno Domkirkeodden, Digitaltmuseum.no/Anno Domkirkeodden/Håkon Prestkværn. 

I dag er Norsk Arbeidsmandsforbund 125 år! Vi feirer jubileumsåret med å se tilbake på milepælene våre som har skrevet Norges historie. 

– Rettferdighet, samhold og solidaritet går aldri av moten. Det har spesielt de siste ukene vist oss, sier forbundsleder Anita Johansen. 

Den 13. april 1895 kom 12 vei- og jernbanearbeidere sammen i Kristiania for å stifte et landsomfattende forbund – og på den måten stå sterkere. De representerte vel 200 organiserte arbeidere ved fire jernbanearbeiderforeninger.

Siden denne vårdagen for 125 år siden har vi organisert stadig nye grupper arbeidstakere. Mange av dem har siden blitt sterke nok til å danne sine egne forbund, og det er derfor vi ofte blir kalt «alle forbunds mor».

Feirer suksesshistoriene

I jubileumsåret skal vi feire suksesshistoriene våre som har bidratt til å skrive Norges historie. Gjennom artikkelserien «På denne dag» ser vi tilbake på viktige milepæler for Arbeidsmandsforbundet og fagbevegelsen som helhet – som blant annet første landsdekkende tariffavtale, flere ferieuker, stemmerett for kvinner, åttetimers arbeidsdag og kampen mot midlertidige ansettelser. Følg med på Facebook for å få med deg høydepunktene!

Som flere har sett, har også nettsiden og Facebook-siden vår fått på seg en bursdagsdrakt som skal følge oss gjennom året.  

Spesielt jubileumsår

I 125 år har vi kjempet for medlemmenes lønn, rettigheter og verdighet – enten de har jobbet i gruver eller på tivoli.

Det som begynte som et fagforbund for 200 vei- og jernbanearbeidere, organiserer i dag ca. 33 000 arbeidsfolk innen en rekke ulike bransjer og industrier – som forvaltning, anlegg, vedlikehold, renhold, skadesanering, bergindustri, kystverk, vaktselskaper, parkeringsselskaper, tunnel-, bom- og bruselskaper, servicevirksomhet på Svalbard og private fritids- og fornøyelsestilbud. Vi gleder oss til fortsettelsen – uansett hva framtidens medlemmer kommer til å arbeide med!

2020 er et spesielt og krevende år for de fleste, og korona-pandemien setter naturlig nok begrensninger også på feiringen vår. Vi jobber samtidig iherdig for å sikre medlemmene våre best mulige tiltak og løsninger i denne ekstraordinære tiden.

Betydningen av sterke fagforeninger har vist seg å bli ekstra tydelig i jubileumsåret!

Les mer om vår lange og stolte historie her.