Landsmøte i Bergen 1902
Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

I dag fyller Norsk Arbeidsmandsforbund 124 år! Det er ikke uten grunn at Norsk Arbeidsmandsforbund blir kalt «alle forbunds mor». Forbundet har en lang og stolt historie med å organisere nye grupper arbeidstakere – som siden har blitt sterke nok til å danne sine egne forbund. Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet 13. april 1895 da 12 vei- og jernbaneanleggsarbeidere møttes i Kristiania for å stifte et landsomfattende forbund. De representerte vel 200 organiserte arbeidere ved fire jernbanearbeiderforeninger. 

På bildet ser vi delegatene til forbundets landsmøte i Bergen i 1902. Initiativtakeren var Olav Strøm, som hadde lang erfaring i faglig og politisk arbeid og var overbevist sosialist. Han ble som 29-åring den første formannen i forbundet – som fra starten tok navnet Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund. År 1900 endret forbundet navn til Norsk Arbeidsmandsforbund og meldte samtidig forbundet inn i Landsorganisasjonen som var stiftet året før.