Forbundssekretær Terje Mikkelsen får diplom av Hanna Elise Marcussen, byråd for byutvikling, i Oslo Rådhus.

I går ble Norsk Arbeidsmandsforbund tildelt diplom i Rådhuset i Oslo etter ha blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Forbundssekretær Terje Mikkelsen var til stede på vegne av forbundet og fikk prisen av Hanna Elise Marcussen, byråd for byutvikling.

Samlet i Rådhuset var alle virksomheter som ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2019 i Oslo. Unge Folkemusikere i Oslo spilte musikk og stemningen var god. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.