Fredag 1. april (ingen spøk, vi lover!) møtte nestleder Brede Edvardsen i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og redegjorde for hva Norsk Arbeidsmandsforbund mener om Norgesmodellen, som er på trappene. 
Vi er glade for å bli invitert for å komme med våre innspill, nå har vi en regjering som tar oss med på råd! Sånn skal det være! 

Les mer i lenkene under:

NAF innspill til Norgesmodell anlegg

NAF innspill til Norgesmodell renhold