Fra venstre: Forbundsleder Anita Johansen, Ellen Bachmann, virksomhetsleder på Batteriet, Ingvild Stjernen Tisløv, Spesialist klinisk samfunnspsykologi og Sigrun Aasland, forfatter av boken Det trengs en landsby, og fagsjef i Tankesmien Agenda (ordstyrer)

Fredag 6.september arrangerte Tankesmien Agenda, i samarbeid med Universitetet i Oslo og tenketanken Katalys, to paneler om klasseforskjeller i Norge. Forbundsleder Anita Johansen deltok i begge panelene. 

De økonomiske forskjellene i Norge er større enn de fleste tror, likevel snakker vi sjelden om klasse. De som har aller minst står utenfor arbeidslivet eller i mindre trygge og dårlig betalte jobber. Det er sammenhenger mellom helse, utdanning, levetid, økonomi og et økende antall familier lever i fattigdom.

– Arbeidsfolk har rett og slett ikke en lønn å leve av. I Norge har det vært ensbetydende at det å ha en jobb innebærer at du klarer deg økonomisk. Sånn er det ikke lenger, sa forbundsleder Anita Johansen. 

Fra venstre: Forbundsleder Anita Johansen, Jørn Ljunggren, postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, Daniel Suhonen, leder i den svenske tenktanken Katalys og Sigrun Aasland, forfatter av boken Det trengs en landsby, og fagsjef i Tankesmien Agenda (ordstyrer)

I Sverige har nylig et større tverrfaglig forskningsprosjekt bragt frem ny kunnskap om klassetilhørighet, identitet og økonomi. Daniel Suhonen fra tenketanken Katalys fortalte om prosjektet.

– Det er ikke min oppgave å definere klassebegrepet. Det får forskere og fagfolk gjøre. Jeg kan fortelle om hvem som har lav lønn og dårligere arbeidsvilkår i Norge – arbeidsfolk, sa forbundsleder Anita Johansen.

– Det handler ikke bare om lønn, det handler også om verdige arbeidsforhold. Vi vet at skiftarbeidere har kortere levealder. Helse er et klassespørsmål, avsluttet Johansen.

Her kan du høre hele debatten.