Denne uken kjøres flere fagforeninger en felles kampanje for renholdere som jobber på hoteller i hele norden.        kampanje, renhold2015

Stadig økende tidspress på jobben som skal gjøres er et økende problem på hoteller som velger å sette ut renholdet til eksterne aktører.

Denne utviklingen kan ikke fortsette, da ytelsene for renholdere allerede er langt høyere enn det som er forsvarlig.

Norsk Arbeidsmandsforbund krever at også renholdere har en timelønn de kan leve av, ytelser de kan leve med og verdighet i sitt yrke!