Publisert i Dagbladet 14.02.2017

For noen uker siden ble det klart at Bane NOR hever sine kontrakter med den italienske entreprenøren Condotte. Selskapet hadde to milliardkontrakter på Follobanen som ble hevet på grunn av økonomiske problemer i selskapet. 

Nå står hundrevis av arbeidere uten jobb i et land der de ikke er kjent med lover og regler. Frustrasjonen og uroen er stor blant våre medlemmer. Tillitsvalgte forteller om arbeidere som har etablert seg i Norge og har barn som går på skolen her. Nå er framtiden uviss. 

Allerede før kontrakten ble inngått kom en rapport fra KPMG som viste at bedriften slet med høy gjeld og dårlig likviditet. Finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole kalte valget av den italienske entreprenøren for en skandale. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at han ikke kan garantere at fremdriften på Follobanen opprettholdes. Jeg lurer på hvordan det er mulig at staten inngår kontrakter etter at varsellampene lyste?

Samtidig som arbeidsfolk står med lua i hånden hevder Solvik-Olsen at det ikke fantes noe som tilsa at den italienske entreprenøren ikke var kvalifisert for å utføre jobben. Når samferdselsministeren mener at denne anbudsprosessen har blitt gjennomført etter alle kunstens regler undrer jeg hvordan regjeringen skal sikre at dette ikke skjer igjen?

Tanken med å legge ut offentlige kontrakter på anbud er å bruke skattebetalernes penger på en fornuftig måte. Spørsmålet er om dagens anbudspolitikk bidrar til det stikk motsatte? Når bedrifter som Condotte vinner anbud, som siden heves, er risikoen for en ny krevende anbudsrunde stor. Det innebærer at prosjektene blir dyrere og tar lenger tid enn planlagt. Det er alt annet enn en fornuftig måte å bruke skattebetalernes penger på.

Store kontrakter innebærer ofte planleggingsproblemer og fristelsen for å basere deler av driften på innleie, øker. Dette er ekstra problematisk i bransjer som også er preget av ulykker og arbeidsskader. Vår erfaring er at innleide fra bemanningsselskaper ikke tør å si fra når de er usikre i utfordrende arbeidssituasjoner, når de har manglende fagkunnskaper eller når de blir utsatt for sosial dumping.

Nå må vi se framover, og sørge for at staten ikke legger til rette for anbudsprosesser der skattebetalernes penger kastes bort og arbeidsfolk plutselig står uten jobb.

Erna Hagensen
Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund