Erna Hagensen og Ole-Kristian Paulsen med nødhjelpspakken