Foto: SHELL

Flere medier melder at gassanlegget på Nyhamna må stenge ned på grunn av den pågående vekterstreiken.

NHO Service og Handel bekrefter via NRK at de har mottatt en dispensasjonssøknad fra Gassco. Søknaden innebærer dispensasjon fra streikeuttaket, slik at et tilstrekkelig antall vektere ville kunne vært på jobb, og driften ved Nyhamna kunne opprettholdes.

Denne søknaden er ikke videresendt fra NHO til Norsk Arbeidsmandsforbund, og forbundet har derfor ikke kunne tatt stilling til denne.

Se innslag på Dagsrevyen her