Forbundsleder Anita Johansen reagerer sterkt på NHOs uttalelser. FOTO: WERNER JUVIK

NHOs representantskap har endret posisjon foran årets lønnsoppgjør.  Et ekstraordinært møte har vedtatt at NHO ikke vil gi noe økning i sentrale lønnstillegg i år. De ber bedrifter om å avvise alle krav om lokale tillegg – inkludert de bedriftene som ikke er økonomisk rammet av koronakrisa.

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Anita Johansen, reagerer på dette utspillet med harme og sinne.  

I strid med spillereglene

-Her tar NHO seg til rette og prøver å fastsette premissene for lønnsoppgjøret etter eget forgodtbefinnende. Dette er uakseptabelt og i strid med spillereglene for lønnsoppgjør, sier forbundslederen.

Johansen mener at oppgjøret blir et spill for galleriet og holder arbeidsfolk for narr.

-Hva er poenget med et lønnsoppgjør hvis det ikke gis noen form for tillegg og heller ikke åpning for tekstjusteringer, spør Johansen.

Frontfaget står på kravene

Johansen er glad for at Fellesforbundet gjennom frontfaget er tydelige på at de står på sine opprinnelige krav, som innebærer sikring av kjøpekraften for alle og løfte de som har minst å leve av.

-Det er viktig med gode resultater i frontfaget fordi dette også legger føringer på de forhandlinger vi skal føre på våre bransjeområder utover høsten, fortsetter Johansen.

Også andre krav i avtaleverket som bidrar til sikring av tryggheten i jobb i en tøff koronatid, er både legitime og helt nødvendige krav. At NHO også avviser dette mener Johansen også i stor grad vil ramme arbeidsgiverne. Trygghet i arbeid gir også mer effektivitet og trivsel i bedriften som helhet.

Ikke straff arbeidsfolk

-Vi skal komme gjennom denne vanskelige tiden gjennom bruk av ulike tiltak og virkemidler, men man kan ikke straffe arbeidsfolk som NHO forsøker seg på her, sier Johansen. 

Johansen mener det er uakseptabelt å nekte arbeidsfolk legitime lønnskrav i et ordinært lønnsoppgjør. Hun poengterer også at det er arbeidsfolk som er de som står på og som er avgjørende for å holde hjulene i gang.

-Det er bare trist å se at NHO her stikker hodet i sanden og ikke viser vilje hverken til forhandlinger eller støtte til norske arbeidsfolk i en vanskelig tid, avslutter Johansen.