Resultatet for uravstenmingen på Service- og vedlikeholdsoverenskomsten  viser at 57,26 prosent har stemt nei, mens 41,94 prosent har stemt ja.

Dette innebærer at et flertall har sagt nei til revisjonsforslaget som forelå. Det vil derfor bli riksmekling på denne overenskomsten i uke 33 (August).

Endelig dato vil bli fastsatt seinere.