I dag la regjeringen ut stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2022-2033. Nasjonal transportplan (NTP) en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Norsk Arbeidsmandsforbund vil være aktive i den videre debatten om NTP fram mot sommeren og endelig behandling i Stortinget.