Søndag  19. september reiser en delegasjon fra LO til Nicaragua for å innlede et  samarbeidsprosjekt med fagforeningen i Nicaragua FNT.

De  satser nå på ungdomsarbeid, og delegasjonen fra LO består av ungdomsrepresentanter fra LO i Nord- og Sør-Trøndelag, Fellesforbundet og Norsk  Arbeidsmandsforbund.

Fra vårt forbund deltar ungdomssekretær Ulf-Terje Eliassen og Aleksander Løkke-Sørensen.

Vi vil  prøve å oppdatere daglig under reisen  via Facebook, blogg og Norsk Arbeidsmandsforbunds Facebook-side.