Fra venstre: Ivar Stamnes, Arne Presterud, Øystein Pedersen, Stian Olilla, Ole-Johnny Zeylon og Steinar Evensen. Innfelt: Næringsminister Jan Christian Vestre

Norsk Arbeidsmandsforbunds bransjeråd for bergverksindustrien har vært samlet fysisk (og med god avstand) i Oslo denne uken for å diskutere forholdene for gruve- og mineralnæringen i Norge. Høydepunktet var utvilsom da næringsminister Jan Christian Vestre og representanter for næringsdepartementet koblet seg til på Teams, og i etterhvert kjent energisk stil dro han igjennom regjeringens fire hovedmål for næringspolitikken:
Klimamålene skal nås, fastlandsøkonomien må styrkes kraftig og norsk industri må omstilles for å møte det fremtidige fallet i offshore-økonomien etter hvert som oljen blir mindre ettertraktet, flere må delta i arbeidslivet, og ikke minst: Eksporten utenom olje og gass skal økes med hele 50 %, et temmelig offensivt mål. Men som næringsminsteren uttrykte det:
-Vi skal ikke bare konkurrere i NM, men også i VM!
Jan Christian Vestre snakket seg også varm om det enorme potensialet i bergverk- og mineralnæringen, som han syntes er spennende områder å jobbe med.
Diskusjonen gikk friskt og de tillitsvalgte fra både steinindustrien, ilmenittutvinning og kalkbrudd hadde mange innspill. En tilbakevendende problemstilling handler om at mye av råstoffene som blir sendt ut av Norge kunne ha vært foredlet her til lands, noe som kunne skapt flere arbeidsplasser, særlig i distriktene. Mye av verdiskapningen blir tatt ut i andre land, når den burde vært brukt til å bygge sterke lokalsamfunn her hjemme. Øystein Pedersen fra Sibelco på Stjernøya mente at støtten for gruvedrift i lokalsamfunnene synker hvis ikke den skaper ringvirkninger rundt seg, gruvedrift har jo tradisjonelt vært samfunnskapende.
Ivar Stamnes fra Verdal Kalk påpekte at når bedriften må vente i fem år på fornyet konsesjon er det mye som stopper opp, og her må byråkratiet jobbe raskere. Utdanning av fagarbeidere var også på blokken til de tillitsvalgte.
Tøffest var kanskje Frank Toks fra Titania i Sokndal, som var med på Teams fordi han hadde fått corona, uten at det stoppet ham fra å holde et flammende innlegg om bedriftens utfordringer.
De fikk møte en påskrudd næringsminister som stilte mange spørsmål og som tydelig var svært interessert i de konkrete innspillene som kom fra de tillitsvalgte. Han inviterte seg også ut på bedriftene deres, og forbundet lovde å ta ham på ordet. Det var dessuten bred enighet på begge sider av bordet om å møtes jevnlig for å holde hverandre orientert om hva som foregår.
Fortsettelse følger, med andre ord!