Både forbundsleder Anita Johansen og nestleder Brede Edvardsen er glade for at det endelig går mot oppstart for mineraldriften i Engebøfjellet

Fredag 06. mai kom nyheten om at Nordic Minings driftstillatelse i Førdefjorden opprettholdes, etter en vurdering av Næringsdepartementet. Samtidig skjerpes miljøkravene.

-Vi er svært glade for at denne tillatelsen endelig er på plass, sier forbundsleder Anita Johansen i en kommentar. -Verdenssituasjonen viser oss hvor viktig det er å være mer selvforsynt med viktige mineraler. Her i Norge kan vi dessuten utvinne dem under trygge arbeidsforhold, og med strenge miljøkrav. Det skjer mildt sagt ikke alltid der vi handler disse mineralene i dag. 
Johansen påpeker videre at Norge må bli flinkere til å videreforedle råvarene her i landet.
-Vi må bruke den kompetansen vi har og bygge videre på den, og skape flere trygge arbeidsplasser. Vi må også sørge for at folk kan finne jobber også utenfor de store byene, vi må ha næringsdrift i distriktene også, sier hun.

Nordic Mining planlegger å utvinne rutil og granat, to viktige mineraler i en rekke sammenhenger.

Rutil brukes til å fremstille ren titandioksid. Det blir brukt som hvitt fargepigment i alt fra maling til iskrem, og framstilling av elektroder til sveiseapparater. Det blir også brukt i romfartsindustrien. Det er fremdeles behovet for titanoksid som dominerer titanindustrien, og over 90 prosent brukes til dette formålet. Men den videre bearbeiding til titan i metallform får stadig større betydning. 
Behovet for titan øker kraftig, spesielt i fly- og oljeindustrien, men andre industrier har også fått øynene opp for dette metallet.

Rutilforekomsten i Engebø er ideell på mange områder. For det første er den svært stor. Så langt er det konstatert rundt 380 millioner tonn malm. Av dette regnes rundt 200 millioner tonn å være utvinnbart, men slike anslag varierer med prisene.

Den malmførende strukturen fortsetter ned i dypet og er sannsynligvis vesentlig større. Titanet opptrer i bergarten eklogitt, som er valgt til en av Norges til «nasjonalbergarter». En fordel med forekomsten i Engebøfjellet er at den ikke inneholder radioaktive elementer som ellers ville skapt vanskeligheter i produksjonen.

Fordi forekomsten ligger ved sjøen, blir transportkostnadene små. I tillegg ligger den nært markedet i forhold til konkurrerende forekomster.

Eklogitten i Engebø inneholder også betydelige mengder granat. Det er et spesielt hardt mineral som benyttes til sandblåsing og som slipemiddel, og som kan bli et verdifullt biprodukt.

Du kan lese mer her