aarsrapportfaxi_pngNylig kom årsmeldingen fra de regionale verneombud i hotell, restuarant og renhold som startet sitt virke 1. mars i 2013. I alt 332 renholdsbedrifter er besøkt. Det er avdekket store mangler, spesielt innenfor HMS.

Forbundssekretær Lise Myrvold slår fast at de regionale verneombud har avdekket nettopp det Norsk Arbeidsmandsforbund mente var situasjonen. — Dette har vært en grei start og jeg er fornøyd med året.

— Men nå må de regionaleverneombude komme seg ut  på arbeidsplassbesøk. Til nå har de vært mest på bedriftsbesøk. Men skal vi få orden på arbeidsforholdene til renholderne, må de regionale verneombudene komme seg ut til der de arbeider. De må se på hvordan vernetjenesten fungerer ute i praksis.

— Jeg er veldig glad for at det er enighet i fondsstyret om at det er dette de regionale verneombudene nå skal prioritere.

Årsrapporten finner du også her.