Fra i dag kan du forhåndsstemme i stortingsvalget!

– Stem for et mer rettferdig Norge!

Høstens stortingsvalg blir utrolig viktig.

Skal vi ha fire nye år med privatisering av velferden, økende forskjeller mellom fattig og rik og et mer utrygt arbeidsliv?

Eller skal vi velge en rødgrønn regjering som er på parti med arbeidsfolk, og som vil styrke velferden og skape trygge jobber?

Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha en regjering som er på arbeidsfolks lag. En rødgrønn regjering.

Som tar kampen mot løsarbeid og sosial dumping.

Som tar kampen for en trygg AFP-ordning og tjenestepensjon til alle.

Som vil styrke velferden i barnehager, eldreomsorg og skoler – ikke konkurranseutsette og privatisere.

Det er det du som bestemmer – og du kan stemme allerede i dag.

Har du ennå ikke bestemt deg for hvilket parti som skal få din stemme? Se partienes svar på LOs viktigste spørsmål her

Her finner du oversikt over hvor du kan forhåndsstemme