Vi ønsker å informere våre medlemmer og tillitsvalgte om AOFs kurstilbud for våren 2019 innen den faglige tillitsvalgtskoleringen.

MoTo-kurset «Kvinner i fokus» skal avholdes 20. til 22. februar 2019 på Scandic Hell. Søknadsfrist er 14. januar 2019.

Målgruppe: Kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte i alle fagforeninger i LO.

«Organisasjons-Norge har bruk for aktive kvinner som deltar i samfunnsdebatten på egne premisser og setter dagsorden.  Dette kurset er ment for de kvinnene som har lyst til å delta mer i offisielle forum både på jobb og kanskje også innen politikk eller samfunnsliv for øvrig. Du får trening i både formelle og utformelle samtaler sammen med andre kvinner som har lyst til å bli tryggere og få mer selvtillit til å markere seg med sine standpunkt. Tilbakemeldingene på kurset er svært gode og mange kvinner opplever at de har stort utbytte av å være med. Hiv deg med du også!»

Kursene søkes på nettsiden til AOF (www.aof.no). AOF sender søknadene videre til de enkelte forbund som evt innvilger stipend til å dekke kursavgift, reise og opphold samt tapt arbeidsfortjeneste etter en fast skattefri sats. Dersom forbundet ikke innvilger stipend, blir du automatisk avmeldt fra kurset. Mer informasjon om kurset og påmelding finner du på:

https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/aof-moto—kvinner-i-fokus/298783/kurs