Møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) torsdag 25.10.12 kl. 15.00 på Nova 4. etasje i Folkets Hus. Møterom Pluto

Alle tillitsvalgte inviteres til møtet. Møtet blir lagt opp slik at LDO redegjør for viktige funn for utredningen og utfordrer tillitsvalgte på hva som kan gjøres.

Deretter er det fritt fram for spørsmål og kommentarer før LDO får sin avsluttende kommentar. Det er tenkt at møtet er på halvannen time.

 

LDO kommer til Trondheim 25. oktober for å møte Trondheim kommune. I den forbindelse ønsker hun å møte tillitsvalgte i Trondheim / Sør-Trøndelag for å drøfte muligheter for en treparts-avtale for likestilling i arbeidslivet. Likestilling i denne sammenheng dreier seg ikke bare om kjønn, men alle grupper.

 

Forslaget kommer fra utredningen «Politikk for likestilling» ledet av Hege Skjeie. Den slår fast at likestillingen i Norge på mange områder står stille og kjennetegnes av manglende kjønnsbalanse både i utdanning / yrkesvalg og i makt / verdsetting. Hun viser også at likestillingspolitikken har en klasseskjevhet, hvor tiltakene er best for de på toppen. Skjeie foreslår radikale tiltak hvor staten må gå inn med struktur og ressurser for å rette opp disse skjevhetene.

Utredningen legger grunnlag for en stortingsmelding som legges fram til våren.

 

LDO ønsker å presentere viktige funn og forslag fra utredningen og dialog med deltakernes på bakgrunn av deres erfaringer som tillitsvalgte.

 

Det er ikke nødvendig å melde seg på, men vil dere være sikret rundstykke så meld fra til

 

christiane.solheim@lo.no