SikkerhetTirsdag kveld kom partene på asfaltarbeid og veivedlikehold til enighet. 

Forhandlingsleder fra Arbeidsmandsforbundet, Helge Haukeland, var fornøyd med resultatet. Et av hovedkravene som forbundet hadde annonsert på forhånd, var at minstelønnssatsene måtte opp. Resultatet ble 10 kroner mer på minstelønnssatsene.

– Det er vi fornøyd med. Vi krevde noe mer, men når vi ser helheten av forhandlingsresultatene, så er vi fornøyd, sier Haukeland.

Overenskomsten har tre minstelønnssatser, og de nye satsene er 188 kroner per time for øvede arbeidstagere, 181 kroner per time for arbeidstakere med yrkeserfaring og 175 kroner i timen for arbeidstagere over 18 år uten yrkeserfaring.

Les mer på FriFagbevegelse.