Harald_OveraasMed sorg mottok vi budskapet om at vår kjære tidligere forbundsleder Harald Øveraas gikk bort søndag 9. februar, 86 år gammel. Harald var forbundsleder fra 1981 – 1991. Vi lyser fred over hans minne.  

 

Harald kom fra Velfjord i Nordland. I ung alder startet han sin yrkeskarriere og faglige aktiviteter. Allerede som 15 åring var han med på tunellarbeid på Nordlandsbanen, og han fikk sine første faglige verv i Kings Bay gruven i 1946. Han har vært i gruvene på Svalbard, i Malm og ved Løkken Verk. Han har også vært anleggsarbeider hos Eeg Henriksen og Didrik Lund. En kort periode var han fengselsbetjent, med en rekke tillitsverv også i Norsk Fengselstjenestemannsforbund.

Han var allsidig og svært godt skolert i faglig arbeid da han kom til Arbeidsmandsforbund som opplysningssekretær i 1966. Han ble valgt som anleggssekretær i 1971 og som nestformann i 1979. Allerede i 1981, da Ole Flesvig døde, rykket Harald opp som forbundets formann. Året etter ble han valgt med stående applaus fra hele landsmøtet, og han ble sittende som formann frem til pensjonsalder i 1991.

Foto: Sissel M. Rasmussen/LO Media

Foto: Sissel M. Rasmussen/LO Media

Harald var aktiv i politiske og faglige spørsmål gjennom hele sin yrkesaktive karriere, og han fortsatte aktiviteten etter han ble pensjonist. Han var tillitsmannen og «rallaren» i egen person. I sin tid var det skepsis til å få en kommunist i LO-sekretariatet, men der ble Harald høyt aktet og fikk en sterk posisjon. Gjennom sitt virke har han satt tydelige spor etter seg i fagbevegelsen. Han kjempet engasjert, enten det gjaldt kampen mot arbeidsledighet her hjemme eller solidaritet med arbeidere i på den internasjonale arena. Etter at han gikk av som forbundsleder, var han leder i Norsk Folkehjelp i åtte år. På mange reiser i Afrika, Latin-Amerika og Asia var det mange som fikk møte Harald som en fantastisk samtalepartner. Med sin brede organisasjonskunnskap og erfaring, bidro han med å bygge opp fagforeninger i andre verdensdeler. Harald fikk fagbevegelsens høyeste utmerkelse «Pioneren» i 1999.

Harald var et positivt og varmt menneske, med et smil om munnen og et lurt glimt i øyet. Helt til han for noen år siden ble syk, hadde vi gleden av å ha han med på det årlige pensjonisttreffet, og han stakk innom for å hilse på. Alltid oppdatert og levende interessert i politikken og i forbundets anliggender. Det er slik vi vil huske han for ettertiden. Norsk Arbeidsmandsforbund vil takke Harald for innsatsen i forbundets og i fagbevegelsens tjeneste. Ved hans bortgang har vi mistet en god venn. Vi takker også på vegne av alle andre i arbeiderbevegelsen, nasjonalt og internasjonalt, som Harald var et flott forbilde for.

Vi lyser fred over Haralds minne.

Erna Hagensen
På vegne av Norsk Arbeidsmandsforbund