Hedersemerker

På avdelingens årsmøte ble det gjort stas på tre medlemmer som har gjort seg fortjent tilhedersmerker.  fra venstre: Livard Austmo,  Anna Sørdal og Olav Lien. Livard jobber til daglig spiralmaskinbransjen,  anna er teamleder  hos Trondos  på City Syd og Olav har jobbet i Statens Vegvesen og deretter Mesta før han gikk av og ble pensjonert,  men fortsatt aktiv i pensjonistklubben.  bak de tre,  står fanen fra Namsen veiarbeiderforening.  fanen er trolig laget når foreningen ble stiftet i 1934.