Forbundsleder Erna Hagensen er glad for at vi fikk en løsning uten å ta turen til Riksmekleren. Dette gir et resultat der vi prioriterer de lavtlønte og likelønn, og opprettholder kjøpekraften hos de øvrige lønnsgruppene. 

Forbundslederen måtte kjempe hardt for å oppnå dette resultatet for våre medlemsgrupper under forhandlingene. I en tid hvor mange bransjer i Norge er preget av usikkerhet som for eksempel i deler av bergindustrien. Hensynet til bedriftene i vanskelige tider blir derfor også viktig, sier Hagensen.

Partene har også blitt enige om felles å anmode regjeringen om å reversere innstramningene i permitteringsregelverket. Hvis regjeringen lytter til partene og reverserer dette regelverket så vil dette være særlig viktig for våre grupper innenfor asfalt, vei- og vedlikehold understreker forbundsleder Hagensen.

LO og NHO ble i mellomoppgjøret enig om et tillegg på 1,75 kroner i timen, (3 500 kroner per år) for medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si overenskomster med gjennomsnittlig årslønn på 388.013 kroner eller mindre. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 431.126 kroner. På flere av forbundets overenskomster vil også garantitilleggene slå ut. Resultatet for vekteroverenskomsten viser at denne gruppen har hatt en god lønnsutvikling de siste årene å ligger i dag på 90% av industrien. Det viser at de tiltak vi har hatt de senere årene har virket, de har blitt løftet fra under 85% til dagens 90% av gjennomsnittligindustriarbeiderlønn, sier Hagensen

Resultatet blir behandlet av Los representantskap den 21.april 2015. Etter godkjenning der vil de nye satsene gjelde fra 1. mai 2015.

For våre medlemsgrupper innebærer dette:

Parkering får et tillegg på totalt kr. 5,41

Tunnel,bom og bru får et tillegg på totalt kr 4,-

Renhold får et tillegg på totalt kr. 5,35

Vakt får et tillegg på totalt kr. 1,75

Fritids- og aktivitet får et tillegg på totalt 1,75

Skianlegg får et tillegg på totalt 1,75