Åpning mellomoppgjøret 27. april 2011: Krever reallønnsutvikling for alle i staten.

LO Stat, YS Stat og Unio leverer i dag kravene i årets tariffoppgjør. De tre, som representerer rundt 100.000 medlemmer, krever at alle statsansatte ivaretar sin reallønnsutvikling.

Dette mener de hovedsakelig bør skje gjennom et generelt tillegg med en innretning basert på en kombinasjon av kroner- og prosenttillegg.

Samtidig understrekes det at eventuelle lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet må være reelle, for å medvirke til at det tas hensyn til sentrale føringer.

De tre hovedsammenslutningene har et mål om at både lønnsutvikling og lønnsnivå i staten skal tilsvare utviklingen til sammenlignbare grupper i industrien. Men de offisielle tallene viser at forskjellen fortsatt var på over 114 000 kroner i 2010.

Hovedsammenslutningene mener den økte lønnsforskjellen mellom staten og privat sektor fører til at staten taper i kampen om å beholde og rekruttere de beste.

– Norsk næringsliv tjener på at Norge har en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som leverer god kvalitet på tjenestene. Lønn er et viktig virkemiddel i så henseende, mener forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen.

De tre sammenslutningene mener også at det også må være rom for at den positive utviklingen på likelønn videreføres i 2011-oppgjøret.

De sentrale tiltakene som partene ble enig om i fjorårets hovedoppgjør viser en positiv utvikling på kvinners andel av menns lønn. Statistikken viser at på brutto regulativlønn tjener heltidsansatte menn nå 6,4 prosent mer enn kvinner, mot 9,3 prosent i 2008.

– Dette viser at tiltakene virker. I fjor tok vi synlige grep, som førte oss et stykke på vei mot målet om likelønn. Men fortsatt har vi en vei å gå. Det betyr at vi må ha dette perspektivet med oss i alle tariffoppgjør, mener forhandlingslederne Rønoldtangen, Johannessen og Arnesen.

Kontaktpersoner:

  • Forhandlingsleder LO Stat, Tone Rønoldtangen telefon: 930 05 183
  • Forhandlingsleder Unio, Arne Johannessen, telefon: 928 96 461
  • Forhandlingsleder YS Stat, Pål N. Arnesen, telefon 916 38 608