14 mars ble LO og NHO enige i vårens lønnsoppgjør

Lønnsøkningen fra 1. april blir på 50 øre i timen for alle. Lavlønnstillegget er på en krone og femti øre timen, og gjelder for ansatte på overenskomster mellom LO og NHO som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Deres lønnstillegg blir dermed på to kroner timen – i underkant av 4.000 kroner på årsbasis. Dermed blir rammen i vårens oppgjør i privat sektor på 2,4 prosent.

Leder i Arbeidsmandsforbundet, Erna Hagensen, sier i en kommentar at hun er fornøyd med resultatet.

– Jeg synes det er helt greit i den situasjonen vi er i. Deler av industrien sliter fortsatt, og det skal ikke mye til før arbeidsledigheten stiger.

At lavlønnstillegget blir gitt til dem som hører til overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er viktig. I kroner og øre vil det si til dem som i fulltidsstilling tjener mindre enn 407.265 kroner i året, basert på en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 452.517 kroner i året.

– Ved de siste oppgjørene har vi klart å holde tallet på 90 prosent. Det er vi veldig fornøyd med. Jo høyere prosent jo flere er det som får lavlønnstillegget, sier Hagensen til slutt.

Les mer i Arbeidsmanden

LO – Virke

Etter to dagers forhandlinger ble lønna for ansatte på en lang rekke tariffavtaler mellom Virke og LO oppjustert fredag. LOs uttalte mål var å få den samme økonomiske ramma som i forhandlingene med NHO. Det har de fått, mener LOs forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken.

Oppgjøret mellom LO og Virke omfatter overenskomster mellom Virke og Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og EL og IT Forbundet.

– Resultatet har en ramme tilsvarende mellomoppgjøret i LO-NHO-området, og har en god lav- og likelønnsprofil. I tråd med vedtaket i LOs representantskap om hovedmålene for mellomoppgjøret, vil de brede gruppene være sikret kjøpekraft, sier Solbakken i en pressemelding.

 Les mer hos Frifagbevegelse